10 Jul

“Sürü dünyaya egemendir ve özgür olanı dışlayan bir tavırla hareket eder. Bu tip insanlar hayatın sertliğine karşı tek başlarına karşı koyamaz. Mutlaka bir çobana ihtiyaçları vardır. Büyüğü dinler, koşulsuz, sorgulamasız saygı gösterirler. Kendilerinde sorgulama, düşünme, yaratma gibi özelliklerin kırıntısı bile bulunmaz. Sürüye göre iyi olanlar kendileri gibi olanlardan başkaları değildir.”

Nietzsche

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *